Podmiot, który utworzył Komitet Wyborczy:
Prawo i Sprawiedliwość
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
Informacja:
Dnia 5 września 2014 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie dokonane przez Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości, pełniący funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, o utworzeniu komitetu wyborczego – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość i zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Adres Komitetu Wyborczego:
ul. Nowogrodzka 84/86
02-018 Warszawa
Informacje na temat Pełnomocnika Komitetu Wyborczego:
Pełnomocnik Wyborczy – Krzysztof Sobolewski
Informacje na temat Pełnomocnika Finansowego Komitetu Wyborczego:
Pełnomocnik Finansowy – Teresa Schubert
Dane Komitetu:
Ewidencja Partii Politycznych: EWP 124
NIP: 521-31-53-606

Start Rejestr kredytów Rejestr wpłat

Rejestr zaciągniętych kredytów

Brak danych

Start Rejestr kredytów Rejestr wpłat

Rejestr wpłat

Brak danych

Start Rejestr kredytów Rejestr wpłat